HTTL KINGSGROVE - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 05/06/2022

 • Đề tài: Tiệc Mừng
  Kinh thánh: Ma-thi-ơ 9: 10-13
  Giảng luận: Sinh Viên Mai Cao Hổ
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 29/05/2022.
  Tiệc thánh được thâu hình vào ngày 01/05/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up