HTTL PHAN THIẾT - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 05/06/2022

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 05/06/2022
  Vào Lúc 8h00
  HDCT:Uv.Nguyễn Thúy Phượng
  Chủ Lễ:MS Đinh Thuận-QNHT
  Giảng Luận:MS Đinh Thuận-QNHT
  Chủ Đề:ĐẤNG YÊN ỦI
  Kinh Thánh: Giăng 14:16
  Kinh Thánh: Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên-ủi khác, để ở với các ngươi đời đời. ( Giăng 14:16)

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up