HTTL BUÔN KY - Lễ Cảm Tạ & Cung Hiến Đền Thờ Chi Hội Buôn Ky - 10/06/2022

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
  Chi hội Buôn Ky
  Lễ Cảm Tạ & Cung Hiến Đền Thờ Chi Hội Buôn Ky
  Chủ đề: PHƯỚC CHO NGƯỜI Ở TRONG NHÀ CHÚA
  Câu gốc: Phước cho người nào ở trong nhà Chúa! Họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt.
  [Thi thiên 84:4]
  Chủ lễ: Mục sư Thái Phước Trường - Hội Trưởng HTTLVN
  Hướng dẫn: Mục sư Ai Buân - UV BĐDTL tỉnh Đăk Lăk
  Thời gian: 09:00 ngày 10.06.2022
  #camta #cunghiendentho #httlbuonky #hoithanhbuonky

  Thể loại : Đăk Lắk

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up