HỘI ĐỒNG BỒI LINH QUẢNG NAM NĂM 2022 | SỐNG VÌ VINH HIỂN CHÚA | 08H00 | 17/6/2022

  • [TRỰC TIẾP] Chương trình 1 HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH QUẢNG NAM 2022 | SỐNG VÌ VINH HIỂN CHÚA | 08H00 | 17/6/2022
    Diễn giả: Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I - TLH
    Hướng dẫn: Mục Sư Huỳnh Thái Tâm, Ủy viên BĐD

    Thể loại : Quảng Nam

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up