HTTL KINGSGROVE - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 19/06/2022

 • Đề tài: Dự Tính Cho Tương Lai
  Kinh thánh: Gia-cơ 4: 13-17
  Giảng luận: Mục Sư Nguyễn Thân Ái
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 12/06/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up