HTTL PHAN THIẾT - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 19/06/2022

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 19/6/2022
  Vào Lúc 8h00
  HDCT:Uv.Lê Trần Linh Quang
  Chủ Lễ:MS Đinh Thuận-QNHT
  Giảng Luận:MS Đinh Thuận-QNHT
  Chủ Đề:ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CHA

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up