HTTL BẾN GỖ - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 19/06/2022

 • CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA NGÀY 19/06/2022
  Chủ đề: "LÀM CHỨNG NHÂN CHO CHÚA"
  Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ Công Vụ 7:54-60, 8:1-5, 26-31, 35-38
  Câu gốc: Công Vụ Các Sứ Đồ 7:59-60
  Giảng luận: Mục sư NGUYỄN DUY HẢI - Quản nhiệm Hội Thánh
  HDCT: Chấp sự TRẦN KIM ĐƯỢC
  #httlvn
  #httlbg

  Thể loại : Đồng Nai

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up