HTTL NGÔ GIA TỰ - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 19/06/2022

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Chương Trình Thờ Phượng Chúa
  Thời gian: 9h00, Chúa Nhật 19.6.2022
  Chủ đề: LÀM VIỆC VỚI CHÚA
  Diễn giả: MỤC SƯ THÁI PHƯỚC TRƯỜNG - Hội trưởng HTTLVN
  Câu gốc: Côr 3:9
  "Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây."
  Các kênh truyền chính thức Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Website: httlngt.org
  Youtube: www.youtube.com/results?search_query= httl + ngo + gia + tu
  Facebook : https: // www .facebook.com / httlngogiatu

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up