HTTL GIA ĐỊNH - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 19/06/2022

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Chủ đề: YÊU CHÚA - TÌNH YÊU HƠN HẾT
  Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 22:34-40
  “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh-hồn, hết ý mà yêu-mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.” Ma-thi-ơ 22:37
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt - QNHT
  HDCT: Chấp sự Văn Thiện Duy

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up