HTTL TÔ HIẾN THÀNH - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 19/06/2022

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Tô Hiến Thành
  Chương Trình Thờ Phượng - Chúa Nhật 19-06-2022
  Chủ đề: TỘI LỖI TRONG THỜI CÁC QUAN XÉT
  Câu Gốc: Các Quan Xét 2:19
  Kế sau, khi quan xét qua đời rồi, Y-sơ-ra-ên lại làm ác hơn các tổ-phụ mình, tin theo các thần khác, hầu việc và thờ-lạy trước mặt các thần ấy: Y-sơ-ra-ên không khứng chừa-bỏ việc làm ác, hay là lối cố-chấp của họ.
  Giảng Luận: MSNC. Châu Thanh Thiên Ngọc
  HDCT: Chấp sự Võ Thành Long
  Website: httltohienthanh.org
  Kênh Youtube: www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
  Facebook: www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up