HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 26/06/2022

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Chủ đề: “Vương Quốc Không Rúng Động”
  Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 12:28-29
  “Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài” Hê-bơ-rơ 12:28
  Diễn giả: Mục sư Phan Quang Trung
  HDCT: Chấp sự Lý Ngọc Hương

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up