HTTL TÔ HIẾN THÀNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 26/06/2022

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Tô Hiến Thành
  Chương Trình Thờ Phượng - Chúa Nhật 26-06-2022
  Chủ đề: TỘI LỖI
  Câu Gốc: Các Quan Xét 10:15
  Dân Y-sơ-ra-ên thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Chúng tôi đã phạm tội! Xin Chúa hãy đãi chúng tôi theo điều Chúa cho là tốt-lành, chỉ xin hãy giải-cứu chúng tôi ngày nay!
  Giảng Luận: Mục sư Trương Duy Từ
  HDCT: Chấp sự Trần Thị Mỹ Dung
  Website: httltohienthanh.org
  Kênh Youtube: www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
  Facebook: www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up