HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 26/06/2022

 • Đề tài: Tâm Tình Người Hầu Việc Chúa
  Kinh thánh: Rô-ma 1: 14-16
  Giảng luận: Truyền Đạo Sinh Nguyễn Hữu Phúc
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 19/06/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up