HTTL CÁI RĂNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 26/06/2022

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Câu gốc: “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;
  Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.”
  (Thi thiên 1:1-2)
  Diễn Giả: TĐ Đổng Ngọc Hải

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up