HTTL CÁI RĂNG - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 03/07/2022

HTTLVN

1 tháng trước đây

  • Câu gốc:“Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.”
    (Ê-sai 55:9)
    Giảng luận: MsQn Phạm Duy Thọ

    Thể loại : Cần Thơ

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up