HTTL PHAN THIẾT - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 03/07/2022

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 03/07/2022
  Vào Lúc 8h00
  HDCT:Uv.Hồ Đắc Phúc
  Chủ Lễ:MS Đinh Thuận-QNHT
  Giảng Luận:MS Đinh Thuận-QNHT
  Chủ Đề:TÔN THÁNH DANH CHÚA
  Kinh Thánh:Ma-thi-ơ 6:9

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up