HTTL GIA ĐỊNH - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 03/07/2022

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Chủ đề: Sống Đắc Thắng
  Kinh Thánh: II Các vua 13:14-19
  "Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn!"  II Cô-rinh-tô 2:14
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Xuân Vịnh
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Ngọc Tuấn

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up