HTTL KINGSGROVE - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 10/07/2022

 • Đề tài: Bền Lòng Cầu Nguyện
  Kinh thánh: Lu-ca 18: 1-8, 11: 5-8
  Giảng luận: Mục Sư Phạm Văn Đàng
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 03/07/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up