HTTL NGÔ GIA TỰ - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 10/07/2022

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Chương Trình Thờ Phượng Chúa
  Thời gian: 9h00, Chúa Nhật 10.07.2022
  Chủ đề: LỜI QUYỀN PHÉP CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
  Diễn giả: MỤC SƯ PHAN QUANG THIỆU - Tân Phó Hội Trưởng II - HTTL.VN
  Câu gốc: Hê-Bơ-Rơ 4 : 12
  "Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng."
  Các kênh truyền chính thức Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Website: httlngt.org
  Youtube: www.youtube.com/results?search_query= httl + ngo + gia + tu
  Facebook : https: // www .facebook.com / httlngogiatu

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up