HTTL GIA ĐỊNH - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 10/07/2022

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Chủ đề: NGƯỜI XÂY SỬA TƯỜNG THÀNH
  Kinh Thánh: Nê-hê-mi 1:1-11
  "Tôi bèn nói với chúng rằng: Các ngươi hãy xem tình cảnh khổ nạn của chúng ta đương đây; Giê-ru-sa-lem bị phá hoang, và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. Hãy đến, xây cất các vách thành Giê-ru-sa-lem lại, hầu cho chúng ta chẳng còn bị sỉ nhục nữa." Nê-hê-mi 2:17
  Diễn giả: MSNC Trần Đỗ Phúc
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Minh Triết

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up