TRỰC TIẾP | LỄ CẢM TẠ CHÚA KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CHI HỘI PHÚ LÂM | 08H00 | 16/07/2022

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phú Lâm
  LỄ CẢM TẠ CHÚA KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CHI HỘI PHÚ LÂM
  Chủ đề: CÁC ƠN LÀNH CHÚA BAN
  Thời gian: 08h00 Thứ Bảy 16/07/2022
  --------------------------------------------------------------
  Chủ lễ: Mục sư Quản Nhiệm. Nguyễn Văn Hưng
  Diễn giả: Mục sư. Thái Phước Trường - Hội Trưởng HTTLVN
  --------------------------------------------------------------
  Câu gốc: "Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?" - Thi Thiên 116:12
  #httlphulam #caconlanhChuaban #60nam #thanhlap #camta

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up