HTTL SÀI GÒN - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 17/07/2022

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Chương trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: “SỐNG GIỮA DÂN NGOẠI"
  Thời gian: 08:30 Chúa Nhật 17/07/2022
  Giảng luận: Mục sư Vũ Đình Khuê
  Kinh Thánh nền tảng: I Phi-e-rơ 3: 8-17
  Câu gốc ghi nhớ:
  "Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ, là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời." - I Phi-e-rơ 2:12
  ---------
  Các kênh truyền thông chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Website: httlsaigon.org
  Youtube: www.youtube.com/httlsaigon
  Facebook: www.facebook.com/httlsaigon
  #httlsaigon #chuongtrinhthophuong #songgiuadanngoai

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up