HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 17/07/2022

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Chủ đề: NGƯỜI QUẢN GIA CHÚA MUỐN
  Kinh Thánh: Lu-ca 16:1-13 (10)
  “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn.” Lu-ca 16:10
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt - QNHT
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Thị Xuân Mai

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up