HTTL CÁI RĂNG - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 24/07/2022

HTTLVN

3 tuần trước đây

  • Câu gốc : "Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời, và ở giữa cư dân trên đất; chẳng ai có thể cản tay Ngài…" (Đa-ni-ên 4:35b)
    Giảng luận: MsQn Phạm Duy Thọ

    Thể loại : Cần Thơ

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up