HTTL KINGSGROVE - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 24/07/2022

 • Đề tài: Tình Chúa Vững Bền
  Kinh thánh: Giăng 21: 1-17
  Giảng luận: Mục Sư Nhiệm Chức Đỗ Ngọc Hòa
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 17/07/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up