HTTL GIA ĐỊNH - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 24/07/2022

HTTLVN

4 tháng trước đây

 • Chủ đề: ĐỂ HẦU VIỆC CHÚA XỨNG HIỆP
  Kinh Thánh: I Sử ký 13:1-14
  “Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ, Và mừng rỡ cách run rẩy.”
  Thi Thiên 2:11
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Hữu Bình - Tổng Thư ký TLH HTTLVN
  HDCT: Chấp sự Lê Thiện Tiên

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up