Trực Tuyến: Lễ Cảm Tạ & Cung Hiến Đền Thờ Chi Hội Êa Kar - 27/07/2022

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
  Chi hội Êa Kar
  Lễ Cảm Tạ & Cung Hiến Đền Thờ Chi Êa Kar
  Chủ lễ: Mục sư Thái Phước Trường - Hội Trưởng HTTLVN
  Hướng dẫn: Truyền đạo Y Nasun Niê - Phụ tá Quản nhiệm
  Thời gian: 09:00 ngày 27.07.2022
  #camta #cunghiendentho #httleakar #hoithanheakar

  Thể loại : Đăk Lắk

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up