HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 31/07/2022

 • Đề tài: Đức Chúa Trời Có Bất Công Không ?
  Kinh thánh: Ô sê 11: 1-9, Ma-thi-ơ 5: 43-48
  Giảng luận: Mục Sư Lê Ngân Hà
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 24/07/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up