HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 31/07/22

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • Chủ đề: THOÁT KHỎI ĐIỂM MÙ
  Kinh Thánh: Phi-lê-môn 1:8-21
  “Vả, có lẽ người đã tạm xa cách anh, cốt để anh nhận lấy người mãi mãi, không coi như tôi mọi nữa, nhưng coi hơn tôi mọi, coi như anh em yêu dấu, nhứt là yêu dấu cho tôi, huống chi cho anh, cả về phần xác, cả về phần trong Chúa nữa.”
  Phi-lê-môn 1:15-16
  Diễn giả: MSNC Đỗ Ngọc Hòa - Phụ tá QNHT
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Thanh Hương

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up