HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 07/08/2022

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Chủ đề: LẼ CẦN CỦA NGƯỜI PHỤC VỤ
  Kinh Thánh: Giăng 11:28-44
  “Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người.” Giăng 12:26
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt - QNHT
  HDCT: Chấp sự Văn Thiện Duy

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up