HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 07/08/2022

HTTLVN

6 tháng trước đây

 • Đề tài: Của Cha Là Của Con
  Kinh thánh: Lu-ca 15: 25-32
  Giảng luận: Truyền Đạo Nguyễn Phan Thi
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 31/07/2022.
  Tiệc thánh được thâu hình vào ngày 03/07/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up