HTTL KINGSGROVE - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 14/08/2022

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Đề tài: Thời Gian Và Dòng Đời
  Kinh thánh: Gia-cơ 4: 13-15
  Giảng luận: Mục Sư Phạm Văn Đàng
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 07/08/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up