HTTL PHAN THIẾT - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 14/08/2022

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM-CHI HỘI PHAN THẾT- CHÚA NHẬT NGÀY 14/08/2022
  Vào Lúc :8h00
  Chủ lễ :Ms.Đinh Thuận-QNHT
  HDCT:Uv.Trần Hoàng Sơn
  Giảng Luận:Ms.Đinh Thuận
  Chủ Đề: KINH THÁNH-LỜI QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
  Kinh Thánh: II Tim 3:15-17
  Câu gốc: Nhưng lời Chúa còn lại đời đời.Và lời đó là đạo Tin lành đã giảng ra cho anh em.(I Phi 1:25)
  1.Đem tôi đến sự cứu rỗi bởi đức tin: (15)
  a.Biết Kinh Thánh:
  b.Được khôn ngoan để nhận biết Chúa:
  c.Được cứu bởi đức tin đặt nơi Chúa Giê-xu:
  2. Dạy dỗ tôi để sống một đời sống công chính: (16)
  a.Vì Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời:
  b.Có tác dụng dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị:
  c.Dạy người trong sự công bình:
  3. Khiến tôi được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành: (17)
  a.Được kể là người thuộc về Đức Chúa Trời:
  b.Được trọn vẹn:
  c.Được trang bị để bày tỏ sự tốt lành:

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up