HTTL GIA ĐỊNH - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 14/08/2022

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Chủ đề: TỪ VÔ ÍCH TRỞ NÊN HỮU ÍCH
  Kinh Thánh: Phi-lê-môn 1:8-21
  “Ngày trước người không ích gì cho anh, nhưng bây giờ sẽ ích lắm, và cũng ích cho tôi nữa: tôi sai người về cùng anh,”Phi-lê-môn 1:11
  Diễn giả: MSNC Đỗ Ngọc Hòa - Phụ tá QNHT
  HDCT: Chấp sự Phạm Thị Thanh Huyền

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up