HTTL SÀI GÒN - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 21/08/2022

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Chương trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: “HÀNH TRÌNH CỦA ĐỨC TIN"
  Thời gian: 08:30 Chúa Nhật 21/08/2022
  Giảng luận: Mục sư Đặng Văn Thơ
  Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 14:22-23, Hê-bơ-rơ 11:17-19
  Câu gốc ghi nhớ:
  "Các sứ đồ thưa Chúa rằng: Xin thêm đức tin cho chúng tôi!" - Lu-ca 17:5
  ---------
  Các kênh truyền thông chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Website: httlsaigon.org
  Youtube: www.youtube.com/httlsaigon
  Facebook: www.facebook.com/httlsaigon
  #httlsaigon #chuongtrinhthophuong #hanhtrinhcuaductin

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up