HTTL NGÔ GIA TỰ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 21/08/2022

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Chương Trình Thờ Phượng Chúa
  Thời gian: 9h00, Chúa Nhật 21.08.2022
  Chủ đề: LÀM VIỆC VỚI ANH EM
  Diễn giả: TRUYỀN ĐẠO THÁI PHÚ LÂM
  Câu gốc: I Côr 16:16
  "Vậy, hãy kính phục những người thể ấy, và kính phục cả mọi người cùng làm việc, cùng khó nhọc với chúng ta."
  Các kênh truyền chính thức Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Website: httlngt.org
  Youtube: www.youtube.com/results?search_query= httl + ngo + gia + tu
  Facebook : https: // www .facebook.com / httlngogiatu

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up