HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 21/08/22

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Chủ đề: CÁI BÌNH QUÍ TRỌNG
  Kinh Thánh: II Ti-mô-thê 2:20-21
  “Trong một nhà lớn, không những có bình vàng bình bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ bằng đất nữa,
  thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn. Vậy, ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó,
  thì sẽ như cái bình quí trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành”
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt - QNHT
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Khắc Cường

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up