HTTL CÁI RĂNG - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 28/08/2022

HTTLVN

1 tháng trước đây

  • Chủ đề: ĐỨC TIN CỦA ĐA-NI-ÊN VÀ NGƯỜI BẠN
    Câu gốc: “Vả, Đa-ni-ên quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống…” (Đa-ni-ên 1:8a)
    Giảng luận: TĐ Đổng Ngọc Hải

    Thể loại : Cần Thơ

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up