HTTL KINGSGROVE - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 28/08/2022

 • Đề tài: Hầu Việc Chúa
  Kinh thánh: Giăng 12: 26
  Giảng luận: Mục Sư Phan Trọng Bảo
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 21/08/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up