HTTL GIA ĐỊNH - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 28/08/2022

 • Chủ đề: Phước lành thứ tám:
  Phước cho những người chịu bắt bớ vì sự công chính
  “Phước cho những người chịu bắt bớ vì sự công chính, Vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ!”
  Ma-thi-ơ 5:10 TTHĐ
  Diễn giả: Mục sư Trịnh Chiến
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Công Bảo

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up