HTTL TÂN MINH - Chương Trình Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Tân Minh - 31/08/2022

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Trực Tiếp: VINH QUANG ĐỨC CHÚA TRỜI ĐẦY DẪY ĐỀN THỜ - 31.8.2022 | HTTL Tân Minh
  Chương trình Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Tân Minh
  Chủ đề: VINH QUANG ĐỨC CHÚA TRỜI ĐẦY DẪY ĐỀN THỜ
  "Khi Sa-lô-môn cầu-nguyện xong, lửa từ trời giáng xuống đốt của-lễ thiêu và các hi-sinh, sự vinh-quang của Đức Giê-hô-va đầy-dẫy trong đền."
  (Kinh Thánh, sách II Sử-ký 7:1)
  Sứ điệp: Mục sư Thái Phước Trường - Hội trưởng HTTL.VN
  Thời gian: 8h30 AM, Thứ 4 - 31.8.2022
  Website: httltanminh.com
  Facebook: facebook.com/httltanminh
  #LeCungHienNhaTho #VinhQuangDucChuaTroiDayDayDenTho #httltanminh

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up