HTTL KINGSGROVE - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 04/09/2022

 • Đề tài: Tiếp Tục Góp Tay Xây Dựng Nhà Chúa
  Kinh thánh: Dân Số Ký 32: 1-18
  Giảng luận: Mục Sư Nhữ Đoàn Trung Kiên
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 28/08/2022.
  Tiệc thánh được thâu hình vào ngày 07/08/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up