HTTL PHAN THIẾT - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 04/09/2022

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM-CHI HỘI PHAN THẾT- CHÚA NHẬT NGÀY 04/9/2022
  Vào Lúc :8h00
  Chủ lễ :Ms.Đinh Thuận-QNHT
  HDCT:Cs.Nguyễn Phương Hằng
  Giảng Luận:Ms.Đinh Thuận-QNHT
  Chủ Đề:TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHÉP BÁP-TÊM
  Kinh Thánh:Công vụ 2:38a
  Câu Gốc:Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm… (Công vụ 2:38a)
  1. Báp têm là mạng lịnh cuối cùng của Chúa Giê-xu:
  - Ma-thi-ơ 28:19-20
  2. Báp têm là trải nghiệm đồng chết và đồng sống lại với Chúa Giê-xu:
  - Rô ma 6:3-5:
  3. Báp têm là một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời:
  - I Phi-e-rơ 3:21
  4. Báp têm là cơ hội để nhận lãnh Đức Thánh Linh:
  - Công vụ 2:38
  5. Báp têm để trở nên giống Chúa Giê-xu:
  - Ga-la-ti 3:27:

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up