HTTL VĨNH PHƯỚC - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 04/09/2022

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Vĩnh Phước
  Chủ đề: ĐỘNG LÒNG THƯƠNG XÓT
  Chủ lễ: MsQn. Nguyễn Công Nghĩa
  Giảng luận: Ms. Trần Ngọc Vỹ
  Hướng dẫn: Uv. Lê Khắc Hiếu

  Thể loại : Khánh Hòa

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up