HTTL NGÔ GIA TỰ - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 04/09/2022

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Chương Trình Thờ Phượng Chúa
  Thời gian: 9h00, Chúa Nhật 04.09.2022
  Chủ đề: GIÁ TRỊ CỦA LỜI CHÚA (PHÀN II)
  Diễn giả: MSQN NGUYỄN HỒNG KHANH
  Câu gốc: Thi thiên 119:105
  "Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi"
  Các kênh truyền chính thức Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự
  Website: httlngt.org
  Youtube: www.youtube.com/results?search_query= httl + ngo + gia + tu
  Facebook : https: // www .facebook.com / httlngogiatuHội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Ngô Gia Tự

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up