HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 11/09/2022

 • Chủ đề: CƠ ĐỐC NHÂN VỚI LỜI CHÚA (P.1)
  Kinh thánh: Gia-cơ 1:19-27
  “Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên.” Gia-cơ 1:18
  Diễn giả: MSNC Đỗ Ngọc Hòa - Phụ tá QNHT
  HDCT: Chấp sự Lý Ngọc Hương

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up