HTTL TÂN THÀNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 11/09/2022

 • Chủ Đề: LƯU TRUYỀN LỜI CHÚA
  Kinh Thánh: Giê-rê-mi 36:1-8
  Câu Gốc: “ Hãy lấy một cuốn khác, và chép vào đó mọi lời đã chép
  trong cuốn trước mà Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, đã đốt đi ” Giê-rê-mi 36:28
  Chủ Lễ: Mục sư Đặng Châu Ngọc - Quản Nhiệm Hội Thánh
  Diễn Giả: Mục sư Trương Hoài Ân – Văn Phòng Tổng Liên Hội
  Hướng Dẫn Chương Trình: Chấp sự - Cô Nguyễn Thị Minh Vân

  Thể loại : Đồng Nai

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up