HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 11/09/2022

 • Đề tài: Cha Và Con, Con Với Cha
  Kinh thánh: Ê-phê-sô 6: 1-4
  Giảng luận: Mục Sư Phan Vĩnh Cự
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 04/09/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up