HTTL CÁI RĂNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 11/09/2022

  • Chủ đề: CƠ ĐỐC GIÁO DỤC
    Câu gốc: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu cho khi trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.” (Châm ngôn 22:6)
    Diễn giả: MsNc Nguyễn Minh Nhựt

    Thể loại : Cần Thơ

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up