HTTL CÁI RĂNG - Chương trình Thờ Phượng Chúa - 18/09/2022

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • Chủ đề: TOÀ ÁN CỦA ĐẤNG CHRIST
  Kinh Thánh: Rô-ma 14:10-12
  Câu gốc: II Cô-rinh-tô 5:10
  "Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước toà án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tuỳ theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt."
  Diễn giả: MsTs Trần Hiếu Nghĩa

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up